Když vybíráme snowboard, je třeba se vedle vhodné velikosti, šířky a typu prkna zaměřit také na to, z jakého materiálu je snowboard vyroben. Nyní si tedy v krátkosti řekneme něco o konstrukci snowboardů.

Přestože se může objevovat i řada dalších alternativ nejrůznějšího charakteru, v zásadě se setkáme především se třemi postupy, které se uplatňují během výroby snowboardu.

První a většinou snowboardistů nepříliš preferovaný způsob výroby prkna je metoda vstřikování, kdy se do prkna vstřikuje jakési pěnové jádro. Snowboardy tohoto typu mají obvykle nižší životnost a jsou náchylnější na poškození. Sestávají z už zmíněného tvrzeného pěnového jádra, směrem nahoru pak následuje vrstva laminátu vyztuženého uhlíkovými vlákny, poté určitý typ plechu, jehož konkrétní materiál se může u jednotlivých modelů lišit. Námi viditelnou horní vrstvu pak tvoří lakovaná folie s potiskem. Směrem dolů od pěnového jádra se nachází skluznice u tohoto typu prken většinou z polyetylenu (PE). Následují boky a ocelové hrany.

Druhá a nepoměrně kvalitnější verze snowboardů má jádro dřevěné, přičemž způsob, jakým se prkno vyrábí se označuje jako „sendvičový“. Nad dřevěným jádrem tohoto typu snowboardu se nachází antivibrační guma, dále plechová vrstva, laminátová vrstva vyztužená uhlíkovými vlákny a konečně přelakovaná potištěná folie. Směrem dolů od dřevěného jádra je snowboard vybaven skluznicí obvykle z fenol-formaldehydové pryskyřice (PF). Dále následují ocelové hrany a ABS nebo fenolové boky.

Třetí možností je pak kombinovaný způsob výroby, který vytváří jakýsi kompromis z vlastností obou uvedených typů prken. Mezi snowboardy vyrobenými kombinovaným způsobem je možné najít kvalitní modely, v případě začínajícího snowboardisty, který nechce hned investovat do snowboardu s dřevěným jádrem se tedy jedná o poměrně schůdnou alternativu.